BMW 3 Series

Mẫu xe BMW 328i GT Sedan tại Đà Nẵng

Black Sapphire

KHÔNG GIAN MỞ TRONG THIẾT KẾ HOÀN HẢO BMW Euro Auto hôm nay đã chính thức giới thiệu tại thị

Mẫu xe BMW 320i GT Sedan tại Đà Nẵng

White

KHÔNG GIAN MỞ TRONG THIẾT KẾ HOÀN HẢO BMW Euro Auto hôm nay đã chính thức giới thiệu tại thị

Mẫu xe BMW 328i Sedan 2015 tại Đà Nẵng

Black Sapphire

ĐỘT PHÁ TRONG THIẾT KẾ BMW Series 3 đại diện cho sự đột phá trong thiết kế đậm tính thể

Mẫu xe BMW 320i Sedan 2015 tại Đà Nẵng

Havanna

ĐỘT PHÁ TRONG THIẾT KẾ BMW Series 3 đại diện cho sự đột phá trong thiết kế đậm tính thể