ít vốn kinh doanh gì

Bị xuống tinh thần làm thế nào để tự vực dậy mình?

  Bạn thân mến, đừng để những trải nghiệm quá khứ, hay hoàn cảnh hiện tại điều khiển tinh thần